Marija Trubint Tot, diplomirani psiholog, transakcioni savetnik, budući psihoterapeut.

Nastavnik psihologije i stručni saradnik u Gimnaziji u Vrbasu.

Slušalac, povremeno pisac, kreativac.