Volim da na časovima kao ilustraciju koristim film. Nekada, kada za to postoji mogućnost, donesem poneki insert i prikažem, to je naravno efektnije. Ponekad samo dam preporuku za gledanje, ili za domaći zadatak. Kategorija “Psihologija na filmu“ će upravo tome služiti, kao mali podsetnik, ilustrator tema i pojmova koje pominjemo ili obrađujemo na času.

I evo prve – Memento

Nastavite sa čitanjem