Ovaj članak ima za cilj da bar malo olakša posao pisanja maturskog rada učenicima i mentorima. Maturski rad je u većini slučajeva prvi ozbiljniji rad sa čijom se izradom učenici sreću, što je na većini fakulteta nešto što se podrazumeva. Stoga je važno da se postave dobre osnove kako bi se pisanje budućih ozbiljnijih stručnih, naučnih i istraživačkih radova maksimalno olakšalo, makar sa ove formalne strane.

Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć nastavnika – mentora. Ukoliko učenik završava trogodišnje obrazovanje on izrađuje završni rad. Svaki učenik ima svog mentora koji ga vodi i usmerava kroz izradu rada. Mentor ga upućuje na izvore informacija bilo da su to knjige, stručni časopisi, katalozi, zbirke propisa, preporuke, enciklopedije ili dr. Pored štampanih izdanja učenici mogu koristiti i sadržaje sa interneta. Tačnost ovih podataka treba uzimati sa rezervom i ukoliko je moguće obavezno ih proveriti. Nakon prikupljanja materijala koji će se koristiti za izradu maturskog rada učenik pristupa proučavanju materijala, pravljenju beleški, razradi teza, struktuiranju svog rada, pisanju i tehničkoj obradi. Naravno, sve se ovo odvija uz stalne konsultacije sa mentorom.

Detaljna uputstva kojih je potrebno pridržavati se kako bi rad imao formu i sadržinu koja se zahteva, i time ispunio jedan od uslova za najvišu ocenu, možete preuzeti ovde:

Uputstvo za pisanje maturskog rada

kao i Šablon za maturski rad.

Sretno, maturanti!