Ovaj članak ima za cilj da bar malo olakša posao pisanja maturskog rada učenicima i mentorima. Maturski rad je u većini slučajeva prvi ozbiljniji rad sa čijom se izradom učenici sreću, što je na većini fakulteta nešto što se podrazumeva. Stoga je važno da se postave dobre osnove kako bi se pisanje budućih ozbiljnijih stručnih, naučnih i istraživačkih radova maksimalno olakšalo, makar sa ove formalne strane.

Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć nastavnika – mentora. Ukoliko učenik završava trogodišnje obrazovanje on izrađuje završni rad. Svaki učenik ima svog mentora koji ga vodi i usmerava kroz izradu rada. Nastavite sa čitanjem