Dugo godina blogujem, tako da sam na poznatom terenu. Uglavnom nisam pisala sa stručnog stanovišta, tako da je to prijatna novina, i zanimljiv drugačiji cilj. Namera mi je da na ovom blogu pišem o nekim aktuelnim temama iz psihologije, za koje postoji interesovanje, ali često ne i dovoljno vremena na redovnim časovima da bi se obradile. Nastojaću da članci budu savremeni i pitki, zanimljivi i inspirišući. Verujem da će probuditi interesovanje kod mnogih, a posebno onih očaranih psihologijom. Radujem se poduhvatu i nadam se da ću naći vremena da se time bavim u dovoljnoj meri.